Certifikát pro magnetické zkoušení MT 2 dle EN ISO 9712:2012