Tisková zpráva ze dne 25.10.2016

Rozhodnutí valné hromady o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Dne 25.10.2016 se konala mimořádná valná hromada společnosti KADAMO a.s.
Valná hromada rozhodla o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a představenstvo vyzvalo akcionáře k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů.

Rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií.pdf