Firemní odpovědnost

FIREMNÍ KULTURA

Naše firemní kultura stojí na těchto principech:

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
 • našim cílem je plnit potřeby zákazníků a budovat se zákazníky dlouholeté partnerství
 • usilujeme o spokojenost zákazníků, proto dbáme na kvalitu našich služeb
TÝMOVÁ PRÁCE
 • využíváme znalostí a dovedností všech pracovníků ve firmě
 • snažíme se o budování týmového ducha a pocitu sounáležitosti
PRACOVITOST A LOAJALITA
 • vážíme si pracovitosti a loajality našich zaměstnanců
 • umíme ocenit a odměnit dobré pracovní výkony našich zaměstnanců
SDÍLENÍ KNOW-HOW
 • uvědomujeme si důležitost sdílení know-how
 • dbáme na předávání znalostí a dovedností v rámci firmy
OTEVŘENÁ KOMUNIKACE
 • podporujeme otevřenou komunikaci a přímé jednání
 • zpětná vazba je pro nás důležitá
Firemní kultura

PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Jsme si vědomi, že zaměstnanci jsou náš nejcennější kapitál, bez něhož by firma nemohla existovat a rozvíjet se. Dodržování základních lidských práv a zásad slušného jednání je pro nás samozřejmostí. Společnost se zavazuje zacházet se všemi zaměstnanci důstojně a čestně a netoleruje žádnou diskriminaci.

Snažíme se poskytnout našim zaměstnancům podmínky pro rozvoj svých schopností a dovedností. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a vzděláváni a v případě zájmu nabízíme možnost absolvovat další školení prohlubující dosaženou kvalifikaci.

Záleží nám na pracovních podmínkách našich zaměstnanců, a proto dbáme na vytváření bezpečného pracovního prostředí a příznivých pracovních podmínek. Firma KADAMO a.s. disponuje novou správní budovou a zateplenou výrobní halou. Pravidelně kontrolujeme stav nářadí a strojů a všichni naši zaměstnanci používají ochranné pracovní pomůcky.
Firma svým zaměstnancům poskytuje různé druhy firemních benefitů – více sekce Kariéra.

BOZP

BEZPEČNOST PRÁCE

Naším cílem je dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.
Vedení firmy KADAMO a.s. se zavazuje vytvářet bezpečné pracovní prostředí, vytvářet podmínky pro zabránění vzniku nehod a pracovních úrazů a motivovat své zaměstnance k dodržování zásad bezpečné práce.
Vedení firmy si uvědomuje důležitost této problematiky, a proto pravidelně kontroluje dodržování bezpečnosti práce na všech pracovištích.
Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a vzdělávání v problematice BOZP.

Klademe zejména důraz na:

 • vzdělávání a školení zaměstnanců
 • prevenci nehod a pracovních úrazů
 • pravidelné revize strojů a zařízení
 • mapování stavu všech pracovišť a vyhodnocování rizik na pracovištích
 • kontrolu používání osobních ochranných pracovních pomůcek
BOZP

POLITIKA KVALITY

Politika kvality firmy KADAMO a.s. je k nahlédnutí v dokumentu, který naleznete níže:

Politika kvality firmy KADAMO a.s.