Certifikáty

CERTIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ

  • Certifikát systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • Certifikát systému řízení kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006
  • Osvědčení k provádění výroby ocelových konstrukcí do třídy EXC3 dle EN 1090-2+A1, Zpráva o dozoru
  • Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek plynových zařízení
  • Oprávnění k provádění montáží a oprav vyhrazených tlakových zařízení
  • Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení
  • Diplom mezinárodního svářečského technologa CZ/IWT/24006
  • Certifikát PRO VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ VT 2 DLE EN ISO 9712:2012
  • CERTIFIKÁT PRO VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ VT 2 DLE EN ISO 9712:2012