Certifikáty

CERTIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ

 • Certifikát systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Certifikát systému řízení kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006
 • Osvědčení k provádění výroby ocelových konstrukcí do třídy EXC3 dle EN 1090-2+A1, Zpráva o dozoru
 • Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek plynových zařízení
 • Oprávnění k provádění montáží a oprav vyhrazených tlakových zařízení
 • Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení
 • Diplom mezinárodního svářečského technologa IWT/CZ 15008
 • Certifikát PRO VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ VT 2 DLE EN ISO 9712:2012
 • CERTIFIKÁT PRO VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ VT 2 DLE EN ISO 9712:2012

AUTORIZACE, ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ

 • Autorizace pro obor technologická zařízení staveb
 • Oprávnění vydané OBÚ podle zákona č. 61/1988 Sb.