Reference

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  Dodávka a montáž zakladače - Aglomerace, stavba na klíč

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  Výroba ocelové konstrukce naběrače na Aglomeraci

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  Montáž naběrače na Aglomeraci

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Výroba a montáž pískových filtrů

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Dodávka a montáž benzolové pračky

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Montáž převáděcího vozu KB č.10

 • DALSELV DESIGN

  DALSELV DESIGN

  Výtlačný a pěchovací stroj KB, Třinecké železárny

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Dopravníkové pásy, stavba na klíč

 • Stinchcombe Engineering

  Stinchcombe Engineering

  Výroba a montáž sklopné tavicí pece na hliník, Cromodora Wheels

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

  Výroba a montáž shazovacího vozu

 • TRANSL

  TRANSL

  Výroba skipu (těžního zařízení) pro OKD

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Mezinádrž

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Dodávka a montáž odlučovače dehtu, stavba na klíč

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Míchací buben uhlí a dehtu

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Montáž koksárenské baterie č.10

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Hrubá kondenzace

 • Vítkovice Gearworks

  Vítkovice Gearworks

  Svařovaná tělesa převodových skříní

 • IMOS Zlín

  IMOS Zlín

  Osvětlení fotbalového stadionu v Uherském Hradišti, stavba na klíč

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Obnova chemických provozů na koksovně

 • METSO Paper

  METSO Paper

  Odkorňovací buben, SCP Ružomberok, hmotnost: 36 t, průměr: 5500 mm

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Výroba a montáž OK a TZ optimalizace provozních vod

 • OKD, OKK

  OKD, OKK

  Dodávka a montáž skladovacích nádrží NaOH

 • DALSELV DESIGN

  DALSELV DESIGN

  Vodicí vůz KB, Třinecké železárny

 • SE-MI Technology

  SE-MI Technology

  Technologické nádrže úpravny, homogenizační linka na Heřmanické haldě

 • P R O M O N T

  P R O M O N T

  Výroba komínu, délka 50m, průměr 3m

 • OKD, OKK

  OKD, OKK

  Dodávky a montáže čerpadloven

 • METSO Paper

  METSO Paper

  Zakázková výroba speciálních zařízení

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Zásobníky uhlí – Plnící vůz

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Nakladač kolesový

 • Vítkovice Steel

  Vítkovice Steel

  Chlazené potrubí odtahu spalin

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Vodicí vůz KB č.10

 • ZVVZ-Enven Engineering

  ZVVZ-Enven Engineering

  Ocelové konstrukce průmyslových filtrů

 • DALSELV DESIGN

  DALSELV DESIGN

  Montáž výtlačného a pěchovacího stroje KB, Třinecké železárny

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Dodávka a montáže dělicích nádrží fenolčpavkových vod

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Nerezové trubkové chladiče odsíření

 • OKD, OKK

  OKD, OKK

  Skladovací nádrže fenolčpavých vod 2 ks - 1500 m³ 2 ks - 1000 m³

 • RPS Ostrava

  RPS Ostrava

  Pásová doprava

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Dodávka a montáže technologického zařízení chemických provozů hutí a koksoven

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Potrubí koksárenského plynu

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Ocelová konstrukce KB č.10

 • DALSELV DESIGN

  DALSELV DESIGN

  Vodicí vůz KB, Třinecké železárny

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Primární chladiče

 • DALSELV DESIGN

  DALSELV DESIGN

  Vodicí vůz KB - Odprášení, Třinecké železárny

 • OKK Koksovny

  OKK Koksovny

  Kalibrátor koksu

 • SE-MI Technology

  SE-MI Technology

  Výroba a montáž zásobníků hlušiny a dopravníkových mostů, Heřmanická halda

 • PAUL WURTH

  PAUL WURTH

  Výroba a montáž kompenzátoru - Ohřívač vzduchu, areál ArcelorMittal Ostrava

 • FERRIT

  FERRIT

  Výroba kabin pro závěsné důlní lokomotivy

 • P R O M O N T

  P R O M O N T

  Výroba technologické nádrže na rafinaci ropy

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Oprava jeřábové dráhy - výroba a montáž

 • Stator generátoru

  Stator generátoru

  Výroba kostry statoru generátoru, d x š x v: 5,6m x 3,1m x 2,7m, váha cca 20t

 • Hutní projekt F-M

  Hutní projekt F-M

  Výroba a montáž nádrží NaOH pro BorsodChem MCHZ

 • RPS Ostrava

  RPS Ostrava

  Montáž ocelové konstrukce dopravních mostů, ArcelorMittal Ostrava - Aglomerace

 • VÍTKOVICE GEARWORKS

  VÍTKOVICE GEARWORKS

  Výroba sběrné předlohy koksárenské baterie, délka 42 100 mm, váha 27 t

 • Primetals Technologies

  Primetals Technologies

  Montáž zapalovací hlavy, provoz Aglomerace - ArcelorMittal Ostrava

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Oprava kouřovodu tandemové pece č.8

 • Hutní Projekt F-M

  Hutní Projekt F-M

  Montáž odháněče čpavku na koksovně ArcelorMittal Ostrava

 • FERRIT

  FERRIT

  Výroba parkovacího stání Car Tower

 • ArcelorMittal Ostrava

  ArcelorMittal Ostrava

  Oprava homogenizační nádrže na provoze biologické čistírny odpadních vod

 • RPS Ostrava

  RPS Ostrava

  Výroba a montáž ocelové konstrukce mostu pro výsypné vozy, skládka Důl Darkov

 • Witkowitz Slovakia

  Witkowitz Slovakia

  Výroba odlučovače dehtu