VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Naše firma se zaměřuje na výrobu náročnějších ocelových konstrukcí pro strojírenský, hutní a chemický průmysl a pro společnosti zabývající se těžbou, skladováním a zpracováním surovin.

Specifikace vyráběných ocelových konstrukcí:

  • technologické konstrukce průmyslových zařízení
  • dynamicky namáhané konstrukce strojů a jeřábových drah
  • průmyslové haly a ostatní budovy
  • silniční, dopravní a potrubní mosty
  • skladovací a přepravní nádrže, zásobníky a sila
  • ocelové konstrukce koksárenských baterií
  • cyklony, látkové filtry a ostatní odprašovací zařízení
  • rozvody kouřovodů, potrubí spalin a komíny

Vyrábíme z materiálů jakostní třídy 11 až 17, z ocelí vysoké pevnosti s mezí skluzu nad 400 MPa.