VÝROBA POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

Vyrábíme potrubní rozvody a systémy pro strojírenské, hutní, chemické závody a ostatní výrobní a technologická zařízení.

Vyrábíme a dodáváme:

  • potrubní rozvody pro průmyslové vody, páry a plyny z mat. tříd 11, 12
  • vzduchotechnické potrubí a spalinovody skup. III v rozměrech DN 200-4000 i čtyřhranných průřezů
  • průmyslové ohřívače a chladiče vod, plynů a olejů
  • ocelové potrubí s čedičovou výstelkou pro dopravu sypkých hmot a hydrosměsí