Profil společnosti
Profil společnosti
Firma KADAMO a.s. byla založena v roce 1992 s podnikatelským záměrem poskytování komplexních služeb v oblasti výroby, dodávek a montáží ocelových konstrukcí, strojního zařízení a potrubních rozvodů především pro strojírenské a hutní podniky nejen Ostravska, ale celé České republiky a ostatních státech Evropy.
V rámci komplexního přístupu k zákazníkům klademe důraz na osobní přístup při řešení potřeb obchodního partnera. Naši zkušení manažeři a techničtí pracovníci vybaveni potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi, připravují se zákazníkem optimální řešení jednotlivých technologických projektů a staveb. Klademe důraz na komplexní řešení celé zakázky s ohledem na co nejnižší realizační náklady.
S ohledem na neustále rostoucí poptávku na výrobu ocelových konstrukcí a strojního zařízení, firma pořídila a zrekonstruovala vlastní výrobní prostory v Ostravě – Vítkovicích. Výrobní haly jsme vybavili odpovídajícími stroji nutnými pro výrobu náročnějších ocelových konstrukcí a strojů nebo jejich částí.
O kvalitě a technické vyspělosti výroby a poskytovaných služeb svědčí množství úspěšně realizovaných zakázek jež jsou částečně zdokumentovány na dalších referenčních stranách.
V roce 1998 byl ve firmě pro výrobu a montáže ocelových konstrukcí zaveden systém řízení jakosti podle norem EN ISO 9002 a v roce 2005 dle EN ISO 2001.
Od května 2000 je firma pro výrobu ocelových konstrukcí držitelem „Velkého svářečského průkazu“ podle normy DIN 18 800- teil.7, vydaného SLV Berlín a dalších oprávnění pro provádění specializovaných činností..Profil společnosti | Služby | Reference | Galerie | Certifikáty | Kontakty